การจัดส่งสินค้า

หลังจากยืนยันการสั่งสินค้าและแจ้งสลิปการโอน ทาง tigerpack จะแนบใบเสร็จในกล่อง และจัดส่งให้ทางขนส่งเอกชน
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลา 1-2 วัน
- ต่างจังหวัด ระยะเวลา 2-3 วัน